ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลง BMI

ความสูงของคุณ (เมตริก)

เมตร
เซนติเมตร

น้ำหนักของคุณ (เมตริก)

กิโลกรัม

ความสูงของคุณ (อังกฤษ / อเมริกัน)

เท้า
นิ้ว

น้ำหนักของคุณ (อังกฤษ / อเมริกัน)

ปอนด์
หิน
ปอนด์

ค่าดัชนีมวลกายของคุณ :

เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ
  • 1
  • ลงทะเบียน