ตัวแปลงไฟล์

แปลงเสื้อผ้า

From
To

เสื้อผ้าผู้หญิง

ผู้หญิงสหภาพยุโรป
44
ผู้หญิงสหรัฐฯ
14
ผู้หญิงในสหราชอาณาจักร
16
ผู้หญิงญี่ปุ่น
17

เสื้อผ้าผู้ชาย

ผู้ชายสหภาพยุโรป
54
ผู้ชายสหรัฐฯ
46
ผู้ชายในสหราชอาณาจักร
46
ผู้ชายญี่ปุ่น
LL

ขนาด Letter

ขนาด Letter
L
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ
  • 1
  • ลงทะเบียน