ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงศักย์ไฟฟ้า

From
To

นาโนโวลต์
1000000000
ไมโครโวลต์
1000000
มิลลิโวลต์
1000
โวลต์
1
กิโลโวลต์
10-3
เมกะโวลต์
10-6
Gigavolt
10-9

วัตต์ต่อแอมแปร์
1
Abvolt
100000000
Statvolt
3,34×10-3

เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ