ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงพลังงาน

From
To

เมตริก

กิโลวัตต์
2,78×10-7
MJ
10-6
KJ
10-3
เจ
1
วส
1
EV
6,24×1018

อังกฤษ / อเมริกัน

รูปสี่เหลี่ยม
9,48×10-19
Therm
9,48×10-9
หน่วยระบายความร้อนของอังกฤษ
9,48×10-4
ฟุต - ปอนด์
0,74

อื่น ๆ

กิโลแคลอรี
2,39×10-4
แคล
0,24
เทอร์มี
2,39×10-7
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ