ตัวแปลงไฟล์

บังคับแปลง

From
To
แนนนิวตัน
1000000000
Micronewton
1000000
Millinewton
1000
นิวตัน
1
Kilonewton
10-3
Meganewton
10-6
Giganewton
10-9
ไดน์
100000
ปอนด์
7,23
จูลต่อเมตร
1
ปาสคาลต่อตารางเมตร
1
Kilopond
0,1
SthèNe
10-3
กีบ
2,25×10-4
กิโลกรัมแรง
0,1
ตัน - แรง
1,02×10-4
แรงปอนด์
0,22
แรงตันสั้น
1,12×10-4
แรงตันยาว
10-4
ออนซ์ - บังคับ
3,6
Gravet-Force
101,97
บังคับ Milligrave
101,97
Grave-Force
0,1
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ