ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงความสว่าง

From
To

ไมโครลักซ์
1000000
มิลลิลักซ์
1000
ลักซ์
1
กิโลลักซ์
10-3

Lumen ต่อตารางเมตร
1
Lumen ต่อตารางเซนติเมตร
10-4
เท้าเทียน
0,09
ภาพ
10-4
Nox
1000
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ