ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงความยาว

From
To

เมตริก

กิโลเมตร
1
เมตร
1000
เดซิเมตร
10000
เซนติเมตร
100000
มิลลิเมตร
1000000
ไมโครมิเตอร์
1000000000
นาโนเมตร
1012
อังสตรอม
1013

อังกฤษ / อเมริกัน

ลีก
0,21
ไมล์
0,62
เฟอร์ลอง
4,97
เชื่อมต่อ
49,71
ก้าน
198,84
ลาน
1093,61
เท้า
3280,84
ลิงค์
4970,97
มือ
9842,52
นิ้ว
39370,08
ไลน์
393700,79
ล้าน
39370078,74
Thou
39370078,74

ทะเล

ซีไมล์
0,54
เข้าใจ
546,81

ดาราศาสตร์

พาร์เซก
3,24×10-14
ปีแสง
1,06×10-13
หน่วยดาราศาสตร์
6,68×10-9
นาทีแสง
5,56×10-8
แสงที่สอง
3,34×10-6
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ
  • 1
  • ลงทะเบียน