ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงความส่องสว่าง

From
To

Candela ต่อตารางเมตร
1
Kilocandela ต่อตารางเมตร
10-3
Candela ต่อตารางเซนติเมตร
10-4
Candela ต่อตารางฟุต
0,09
ฟุต - แลมเบิร์ต
0,29
แลมเบิร์ต
3,14×10-4
1
สติลบ์
10-4
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ