ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงมวลโมเลกุล

From
To

หน่วยมวลโมลาร์

กรัมต่อโมล
1,01
กิโลกรัมต่อโมล
1,01×10-3

น้ำหนักอะตอมมาตรฐาน

ไฮโดรเจน
1
ออกซิเจน
0,06
กำมะถัน
0,03
คลอรีน
0,03
เหล็ก
0,02

มวลโมเลกุล

โมเลกุลของไฮโดรเจน
0,5
โมเลกุลของน้ำ
0,06
เกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์)
0,02
โมเลกุลของคลอรีน
0,01
โมเลกุลของกำมะถัน
3,93×10-3
น้ำตาลทราย (ซูโครส)
2,94×10-3
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ
  • 1
  • ลงทะเบียน