ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงไฟ

From
To

มิลลิวัตต์
745699,87
วัตต์
745,7
กิโลวัตต์
0,75
เมกะวัตต์
7,46×10-4
จูลต่อวินาที
745,7
แรงม้า
1
แรงม้าเมตริก
1,01
แรงม้าไฟฟ้า
1
แรงม้าหม้อไอน้ำ
0,08
ฟุต - ปอนด์ต่อนาที
33000
ฟุต - ปอนด์ต่อวินาที
550
DBm
58,73
แคลอรี่ต่อชั่วโมง
641186,49

กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง
641,19
หน่วยความร้อนของอังกฤษต่อชั่วโมง
2544,43
หน่วยความร้อนของอังกฤษต่อวินาที
0,71
ตันของเครื่องทำความเย็น
0,21

เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ
  • 1
  • ลงทะเบียน