ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี

From
To

Becquerel
1
Kilobecquerel
10-3
Megabecquerel
10-6
Gigabecquerel
10-9
เทราเบคเคอเรล
10×10-13

คูรี
2,7×10-11
การสลายตัวต่อนาที
60
รัทเทอร์ฟอร์ด
10-6
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ
  • 1
  • ลงทะเบียน