ตัวแปลงไฟล์

แปลงขนาดรองเท้า

From
To

ยุโรป
40
สหราชอาณาจักรชาย
7
สหราชอาณาจักรหญิง
6.5
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาผู้ชาย;
7.5
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาผู้หญิง;
9

ญี่ปุ่นผู้ชาย
25.5
ญี่ปุ่นผู้หญิง
25
เม็กซิโก
6
บราซิล
38
ออสเตรเลียผู้ชาย
7
ออสเตรเลีย, ผู้หญิง
7.5

เซนติเมตร
25.4
Mondopoint
254
นิ้ว
10
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ