ตัวแปลงไฟล์

บังคับแปลง

From
To

ไมโครนิวตันมิเตอร์
1000000
มิลลินิวตันมิเตอร์
1000
นิวตันเมตร
1
Kilonewton เมตร
10-3
Meganewton เมตร
10-6
เท้าแรงปอนด์
0,74

แรงปอนด์นิ้ว
8,85
ออนซ์บังคับเท้า
11,8
ออนซ์แรงนิ้ว
141,61
Kilogram-Force Meter
0,1
Kilopond เมตร
0,1
แกรม - ฟอร์ซเซ็นติเมตร
10197,2

เมตรกิโลกรัมแรง
0,1
แรงฟุต - ปอนด์
0,74
เซนติเมตรกิโลกรัมแรง
10,2
นิ้วออนซ์ - กองทัพ
141,61
ไดน์เซ็นติเมตร
10000000
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ
  • 1
  • ลงทะเบียน