ตัวแปลงปริมาณที่ดูดซึม

...
...

สีเทา
1
จูลของการแผ่รังสีไอออไนซ์โดยหนึ่งกิโลกรัมของสสาร
1

ราด
100
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.