ตัวแปลงพลังงาน

...
...

ทัลบอต
3600
Lumen วินาที
3600
ลูเมนนาที
60
Lumen ชั่วโมง
1
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.