สนามแม่เหล็ก

...
...

Nanoweber
1000000000
ไมโครเวเบอร์
1000000
มิลลิเวเบอร์
1000
เวเบอร์
1

โวลต์วินาที
1
เทสล่าตารางเมตร
1
Maxwell
100000000
เกาส์สแควร์เซ็นติเมตร
100000000

ควอนตัมฟลักซ์แม่เหล็ก
4,84×1014
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.