ตัวแปลงความหนืดแบบไดนามิก

...
...

Stokes
6,45
Centistokes
645,16
ตารางเมตรต่อวินาที
6,45×10-4
ตารางเซนติเมตรต่อวินาที
6,45

ตารางมิลลิเมตรต่อวินาที
645,16
ตารางฟุตต่อวินาที
0,01
ตารางนิ้วต่อวินาที
1
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.