ตัวแปลงความสว่าง

...
...

ไมโครลักซ์
1000000
มิลลิลักซ์
1000
ลักซ์
1
กิโลลักซ์
10-3

Lumen ต่อตารางเมตร
1
Lumen ต่อตารางเซนติเมตร
10-4
เท้าเทียน
0,09
ภาพ
10-4
Nox
1000
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.