ตัวแปลงการจัดเก็บข้อมูล

...
...

นิดหน่อย
1024
แทะ
256
กิโล
1
เมกะบิต
9,77×10-4
กิกะบิต
9,54×10-7
เทราบิต
9,31×10-10
Petabit
9,09×10-13
Exabit
8,88×10-16

ไบต์
128
กิโลไบต์
0,13
เมกะไบต์
1,22×10-4
กิกะไบต์
1,19×10-7
เทราไบต์
1,16×10-10
เพตะไบต์
1,14×10-13
เอ็กซาไบต์
1,11×10-16
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.