ตัวแปลงความเข้มของการส่องสว่าง

...
...

แคนเดลา
1
Lumen Per Steradian
1
เฮฟเนอร์เคอร์เซ
1,11
พลังเทียน
1,02
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.