จำนวนของสารแปลง

...
...

มิลลิโมล
1000
ตุ่น
1
กิโลโมล
10-3

ปอนด์ตุ่น
2,2×10-3
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.