ตัวแปลงความหนาแน่น

...
...

เมตริก

กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
10-3
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1
กรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1000
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1000000

อังกฤษ / อเมริกัน

ออนซ์ต่อแกลลอน
0,13
ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต
0,06
ปอนด์ต่อลูกบาศก์นิ้ว
3,61×10-5
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.