เครื่องแปลงประจุไฟฟ้า

...
...

นาโนคูลอมบ์
1000000000
ไมโครคูลอมบ์
1000000
มิลลิคูลอมบ์
1000
คูลอมบ์
1
Kilocoulomb
10-3
Megacoulomb
10-6

Abcoulomb
0,1
มิลลิแอมเปเร - ชั่วโมง
0,28
แอมแปร์ - ชั่วโมง
2,78×10-4
ฟาราเดย์
1,04×10-5
สแตทคูลอมบ์
2997924580
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
6,24×1018

การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.