ตัวแปลงการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี

...
...

Becquerel
1
Kilobecquerel
10-3
Megabecquerel
10-6
Gigabecquerel
10-9
เทราเบคเคอเรล
10×10-13

คูรี
2,7×10-11
การสลายตัวต่อนาที
60
รัทเทอร์ฟอร์ด
10-6
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.