ตัวแปลงฟลักซ์ส่องสว่าง

...
...

Lumen
1
Candela Steradian
1
Lux ตารางเมตร
1
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.