ตัวแปลงมวลโมเลกุล

...
...

หน่วยมวลโมลาร์

กรัมต่อโมล
1,01
กิโลกรัมต่อโมล
1,01×10-3

น้ำหนักอะตอมมาตรฐาน

ไฮโดรเจน
1
ออกซิเจน
0,06
กำมะถัน
0,03
คลอรีน
0,03
เหล็ก
0,02

มวลโมเลกุล

โมเลกุลของไฮโดรเจน
0,5
โมเลกุลของน้ำ
0,06
เกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์)
0,02
โมเลกุลของคลอรีน
0,01
โมเลกุลของกำมะถัน
3,93×10-3
น้ำตาลทราย (ซูโครส)
2,94×10-3
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.