ตัวแปลงการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

...
...

เมตริก

ลิตรต่อกม
2,35
ลิตรละ 10 กม
23,52
ลิตรละ 100 กม
235,21
กิโลเมตรต่อลิตร
0,43

เรา.

ไมล์ต่อแกลลอน
1
แกลลอนต่อ 100 ไมล์
100

อังกฤษ

ไมล์ต่อแกลลอน
1,2
ไมล์ต่อลิตร
0,26
แกลลอนต่อ 100 ไมล์
83,27
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.