ตัวแปลงความส่องสว่าง

...
...

Candela ต่อตารางเมตร
1
Kilocandela ต่อตารางเมตร
10-3
Candela ต่อตารางเซนติเมตร
10-4
Candela ต่อตารางฟุต
0,09
ฟุต - แลมเบิร์ต
0,29
แลมเบิร์ต
3,14×10-4
1
สติลบ์
10-4
การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.