ตัวแปลงศักย์ไฟฟ้า

...
...

นาโนโวลต์
1000000000
ไมโครโวลต์
1000000
มิลลิโวลต์
1000
โวลต์
1
กิโลโวลต์
10-3
เมกะโวลต์
10-6
Gigavolt
10-9

วัตต์ต่อแอมแปร์
1
Abvolt
100000000
Statvolt
3,34×10-3

การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.