ความแรงของสนามแม่เหล็ก

...
...

แอมแปร์ต่อเมตร
79,58
แอมแปร์ - เทิร์นต่อเมตร
79,58
Oersted
1
กิลเบิร์ตต่อเมตร
100

การคลิกที่ค่าข้อมูลทางด้านขวาจะเป็นการคัดลอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ.