ตัวแปลงไฟล์

เครื่องแปลงประจุไฟฟ้า

From
To

นาโนคูลอมบ์
1000000000
ไมโครคูลอมบ์
1000000
มิลลิคูลอมบ์
1000
คูลอมบ์
1
Kilocoulomb
10-3
Megacoulomb
10-6

Abcoulomb
0,1
มิลลิแอมเปเร - ชั่วโมง
0,28
แอมแปร์ - ชั่วโมง
2,78×10-4
ฟาราเดย์
1,04×10-5
สแตทคูลอมบ์
2997924580
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
6,24×1018

เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ
  • 1
  • ลงทะเบียน