ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

From
To

เมตริก

ลิตรต่อกม
2,35
ลิตรละ 10 กม
23,52
ลิตรละ 100 กม
235,21
กิโลเมตรต่อลิตร
0,43

เรา.

ไมล์ต่อแกลลอน
1
แกลลอนต่อ 100 ไมล์
100

อังกฤษ

ไมล์ต่อแกลลอน
1,2
ไมล์ต่อลิตร
0,26
แกลลอนต่อ 100 ไมล์
83,27
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ