ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงความเข้มของการส่องสว่าง

From
To

แคนเดลา
1
Lumen Per Steradian
1
เฮฟเนอร์เคอร์เซ
1,11
พลังเทียน
1,02
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ
  • 1
  • ลงทะเบียน