ตัวแปลงไฟล์

ตัวแปลงความเร็ว

From
To

เมตริก

กิโลเมตรต่อวินาที
1
เมตรต่อวินาที
1000
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3600
มิลลิเมตรต่อวินาที
1000000
ไมโครมิเตอร์ต่อวินาที
1000000000

อังกฤษ / อเมริกัน

ไมล์ต่อวินาที
0,62
ไมล์ต่อชั่วโมง
2236,94
ฟุตต่อวินาที
3280,84

ทะเล

ปม
1943,85

อื่น ๆ

ความเร็วของแสง
3,34×10-6
ความเร็วของเสียง
2,92
เดินเร็ว
588,24
ความเร็วของหอยทากทั่วไป
1000000
เลือกไฟล์ PDF ...
©2021 Office-Converter.com
ติดตั้ง Office Converter Chrome Extension ไหม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งเพื่อดำเนินการแปลงต่อ
  • 1
  • ลงทะเบียน